Montáž tepelnej izolácie nad krokvami a montáž krytiny bobrovka a plechovej krytiny.