Montáž krytiny bobrovka na oblúkovej streche rodinného domu.
Pre zaujímavosť - bolo treba rezať krytinu v dĺžke takmer 7 km.