Vybudovanie strechy a krovu na Meštianskom dome, Židovská ul. Bratislava.