Rekonštrukcia 200-ročného pamiatkovo chráneného krovu na objekte Meštianskeho domu, Hlavné nám. v Bratislave.