Izolácia plochej strechy mPVC, novostavba bytového domu v Bratislave.