Izolácia plochej strechy mPVC, rekonštrukcia rodinného domu v Bratislave.