Rekonštrukcia Habánskeho mlynu v Sobotišti – vytvorenie presnej repliky pôvodného krovu pôvodnou technológiou a sanácia pôvodného reziva, ktoré bolo možné zachrániť.