Oplechovanie strechy a podhľadu Rheinzink rekonštrukcia rodinného domu
v Bratislave.