Oprava strechy a výmena krytiny na Pamiatkovom objekte
Jezuitský kostol v Bratislave.