Kombinácia oceľovej konštrukcie a krovu na Pamiatkovej budove
Ventúrska ul. Bratislava.