Montáž krovu a krytiny Beternit šablóna na pamiatkovom
objekte Štefánikova ul. Bratislava.