Montáž krytiny bobrovka Bramac na veľmi nízkych sklonoch 7° až 11°
na rekonštrukcii staršieho domu v Bratislave.