Oprava krovu a výmena strešnej krytina a klampiarskych prác
na vile v Bratislave.