Strop v pamiatkovej budove vytvorený z lepených nosníkov a podbitia.