STRECHY
KROVY
KRYTINY
KLAMPIARINA
IZOLÁCIE
PODKROVIA
RODINNÉ DOMY


PB Systém s.r.o.

Líščie údolie 68

841 05 Bratislava


Mobil: 0903/447 199

Tel./Fax: 02/43 42 50 51

pbsystem@pbsystem.sk